LINE ID: @pornthep
Google Analytics คือ เครื่องมือให้ใช้ฟรีของ Google ที่ช่วยเจ้าของเว็บไซต์ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ปรับปรุงในส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาด การซื้อโฆษณา การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ และการหาสิ่งที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สนใจ เช่น สินค้า บริการ รวมถึงเนื้อหาต่างบนเว็บไซต์ของเรา กล่าวโดยสรุปก็คือ Google Analytics เป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะทำให้เราทราบถึงปัญหาหรือโอกาสที่มีอยู่ และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อจะทำให้ธุรกิจเติบโตและมียอดขายเพิ่มขึ้นนั่นเอง
อัพเดทข้อมูลกูเกิลล่าสุด
VDO รวบรวมคำถามยอดฮิตของ Google AdWords
LINE ID: @pornthep
คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เปิดสอน in-house ให้กับบุคลากรในฝ่าย Digital Marketing
VIP Member
LINE ID: @pornthep
คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เปิดสอน in-house ให้กับบุคลากรในฝ่าย Digital Marketing
VIP Member
VDO รวบรวมคำถามยอดฮิตของ Google AdWords
ศูนย์รวมข้อมูลกูเกิล ผลิตภัณฑ์กูเกิล G Suite AdSense AdWords Analytics Chrome Gmail Google Ads Calendar Docs Drive Forms My Business Sheets Slides
เว็บไซต์กูเกิล ศูนย์รวมข้อมูลกูเกิ้น ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของกลูเกิ้ล AdSense AdWords Express Analytics Chrome Gmail Google Ads Google App Maker Google Calendar Google Docs Google Drive Google Forms Google Hangouts Google Jamboard Google Keep Google My Business Google Sheets Google Sites Google Slides สนใจติดต่อโฆษณา Line id: @guruonlineclub